Sudijska komisija Udruženja klubova FSCG – Sjever obaveštava sve zainteresovane kandidate da će se seminar za sudije Udruženja klubova FSCG - Sjever održati 19.03.2020. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Udruženja klubova FSCG – Sjever u Beranama.

Istog dana će se obaviti provjera teorijske i fizičke pripremljenosti kandidata.

Novi zainteresovani kandidati se mogu informisati na tel. 068-600-937 ili u kancelariji Udruženja.

Sudijska komisija Udruženja klubova FSCG – Sjever
Predsjednik,
Dragan Drljević