Zimski registracioni period za igrače futsala, za takmičarsku sezonu 2019/2020, počinje 27.02.2020. godine, a završava se 05.03.2020.godine, zaključno sa sim danom.

Odluka je donešena na sjednici Odbora za hitna pitanja, na osnovu člana 37 Statuta FSCG  i člana 9 Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG.