Obaveštavaju se prijavljeni kandidati kod Udruženja klubova FSCG - Sjever za dobijanje nacionalne ,,C“ trenerske licence, da se seminar zbog novonastale situacije oko virusa COVID-19 odlaže.

Seminar će se održati početkom novembra, odnosno, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o tačnom terminu.

Za ostale informacije obratiti se lično kancelariji Udruženja klubova FSCG - Sjever ili na broj telefona 069085197.