Liga seniora

Opomenuti igrači na utakmicama 7. kola Lige seniora: Dervišević Amer, Nikočević Aljo, Kukaj Luan - FK ,,Gusinje“; Uković Adnan, Hulić Adis - FK ,,Pljevlja“; Babačić Eris - FK ,,Petnjica“; Guberinić Filip - FK ,,Komovi“; Brajić Nikola, Korać Radoje, Pućurica Asmir  - OFK ,,Borac“, Đukić Milić, Đukić Miodrag, Bulatović Janko, Milačić Bojan - FK ,,Brskovo“. 

- Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, Vuković Branko - igraču OFK „Borac“ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici sedmog kola, odigrane između OFK „Borac“ - FK „Brskovo“. Disciplinska mjera teče od 13.10.2020. godine.

- Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG, po osnovu automatske sankcije (tri javne opomene) u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Brajić Nikola - FK ,,Brskovo“. Disciplinska mjera teče od 13.10.2020 godine.

- Shodno članu 58 stav 1 tačka a) Disciplinskog pravilnika FSCG - Kanalić Amaru, igraču OFK ,,Borac“, izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na dvije utakmice, zbog nesportskog ponašanja prema sudiji na utakmici sedmog kola, odigrane između OFK ,,Borac“ - FK ,,Brskovo“ i nema pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama sve dok disciplinska mjera traje. Disciplinska mjera teče od 13.10.2020. godine.

Disciplinska komisija Udruženja klubova FSCG - Sjever
Predsjednik,
Radoslav Bošković