Sudijska komisija Udruženja klubova FSCG – Sjever obaveštava sve zainteresovane kandidate da će se seminar za sudije Udruženja klubova FSCG - Sjever održati 18.03.2021. godine, sa početkom u 12 časova, na Gradskom stadionu u Beranama.

Istog dana će se obaviti provjera teorijske i fizičke pripremljenosti kandidata (kandidati su u obavezi da ponesu opremu).

U slučaju promjene termina i formata održavanja seminara, kandidati će biti obaviješteni lično i putem sajta Udruženja.

Zainteresovani kandidati mogu se informisati na broj telefona 068-600-937 ili u kancelariji Udruženja.

Sudijska komisija Udruženja klubova FSCG – Sjever
Predsjednik
Dragan Drljević