Izborna Skupština Udruženja klubova FSCG - Sjever za mandatni period 2021/2026, održaće se 18.05.2021. godine u Beranama.

Izvršni organi klubova i stručnih udruženja moraju donijeti i dostaviti odluku o izboru delegata za Izbornu Skupštinu Udruženja klubova FSCG - Sjever do 28.04.2021. godine.

Izvršni organi klubova i stručnih udruženja Udruženja klubova FSCG - Sjever mogu, najkasnije do 28.04.2021. godine dostaviti odluku o predlogu kandidata za Predsjednika Udruženja klubova FSCG - Sjever, ovjerenu i potpisanu od strane predsjednika kluba, odnosno upravnog odbora. Predlozi dostavljeni nakon 28.04.2021. godine neće se razmatrati.

O sprovođenju ove Odluke staraće se Sekretar Udruženja klubova FSCG - Sjever i stručna služba.

Udruženje klubova FSCG - Sjever
Predsjednik
Vojislav Došljak