Nakon otvaranja materijala, Verifikaciona komisija konstatovala je da su predloženi sljedeći kandidati sa podrškom:

Došljak Vojislav - 13 predloga

Lalević Marko - 8 predloga

Đukić Nebojša - 1 predlog

1 formular bez predloga

Nakon pregledane dokumentacije, Verifikaciona komisija konstatovala je da su kandidati Došljak Vojislav i Lalević Marko ispunili proceduru po Statutu i mogu biti predloženi na Izbornoj skupštini, koja će se održati 18. maja.