O   D   L   U   K   U  

O troškovniku za neprisustvovanje službenih lica na utakmici /kazne/ za takmičenje seniora   

 

R.br. 

Funkcija 

Domaćin 

Gost 

1. 

Predstavnik kluba 

30€ 

30€ 

2. 

Šef stručnog štaba / licencirani trener 

50€ 

50€ 

3. 

Ljekar / Fizioterapeut  

obavezan 

 

 

  1. Žuti karton............................... 3€.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u službenom glasniku Udruženja i na sajtu Udruženja. 

Udruženje klubova FSCG - Sjever
Predsjednik                                                                                                                                                                                 
Vojislav Došljak