Vanredna skupština Udruženja klubova FSCG - Sjever održaće se 29.07.2022. godine u Beranama, sa početkom u 17 časova.

O sprovođenju ove Odluke staraće se sekretar Udruženja klubova FSCG - Sjever i stručna služba.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na zvaničnom sajtu Udruženja.

IO Udruženja klubova FSCG - Sjever
Predsjednik
Vojislav Došljak