Istog dana obaviće se provjera teorijske i fizičke pripremljenosti kandidata (kandidati su u obavezi da ponesu opremu).

U slučaju promjene termina i formata održavanja seminara, kandidati će biti obaviješteni lično ili putem sajta Udruženja.

Zainteresovani kandidati mogu se informisati na broj telefona 069 546 882 ili u kancelariji Udruženja.

Sudijska komisija Udruženja klubova FSCG - Sjever
Predsjednik
Dragan Drljević